dnes je

poslední aktualizace 30. 6. 2009


TURCI


náhledy obrázků                    slideshow

Turci


Historie čtyřsetleté turecké nadvlády ve východní části Evropy a většinové muslimské náboženství jsou dvě skutečnosti hovořící
v neprospěch Turků. Turci nás ale mile překvapili. K turistům jsou vtřícní a ochotně poradí. Na rozdíl od severoafrických zemí
nevnucují turistům svoje zboží za každou cenu, ale jednají s nimi jako s rovnocennými partnery. Pokud prodavači nemají
požadované zboží, poradí, kde je možné příslušné koupit.
Nejvýznamnější Turek byl Ataturk (otec Turků), který byl hlavním strůjcem osvobození Turecka po 1. světové válce od řecké invaze. Svými pokrokovými názory zařadil Turecko mezi vyspělé státy. Po vyhlášení republiky a příjetí ústavy patří k jeho nejdůležitějším
krokům uzákonění západní právní úpravy, civilní sňatek, zákaz polygamie, možnost výběru náboženství, nahrazení arabského písma modifikovanou latinkou, přijmutí příjmení ke křestnímu jménu, volební právo a přístup do parlamentu pro ženy.
Základním Ataturkovým postojem byl mír, demokracie, nenásilnost, které bohužel vydržely pouze do jeho smrti.